CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TÍN ĐẠT PHÁT     -      Hotline: 0915 431 232    -     Email: quangcaotindat@gmail.com     -    Website: quangcaotindat.com

Bảng Hiệu Showroom MG Buôn Ma thuôt

Bảng Hiệu Showroom MG Buôn Ma thuôt

TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2021

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THI CÔNG

Số:  2021/ MINACONS -TĐP /HĐKT

CÔNG TRÌNH :  Showroom MG BUÔN MA THUỘT

HẠNG MỤC : THI CÔNG LẮP ĐẶT

ĐỊA CHỈ : Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

 • Căn cứ Bộ Luật dân sự số: 33/2005- QH 11 ngày 4/06/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
 • Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2003- QH 11 đã được Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 26/11/2003;
 • Căn cứ Nghị định số: 16/2005/NĐ –CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ V/v quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Căn cứ Nghị định số: 209/2004/NĐ–CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số: 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
 • Căn cứ thông tư số: 02/2005/TT- BXD ngày 25/02/2005 của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn Hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
 • Căn cứ vào hồ sơ thiết kế;
 • Căn cứ khả năng và nhu cầu của hai bên,
 • Hôm nay, ngày 11 tháng 04 năm 2021, chúng tôi gồm có:           

BÊN A:   CÔNG TY CP XÂY DỰNG MINACONS

 • Đại diện      : ÔNG: ĐẶNG VĂN QUÝ                 Chức vụ: Giám Đốc
 • Địa chỉ               : G32 Khu Dân Cư Thới An, Đường Lê Thị Riêng, P. Thới An, Quận 12, TP. HCM
 • MST       : 0 3 1 5 8 4 1 8 9 5
 • Tài khoản    :

BÊN B:   CÔNG TY TNHH TV XÂY DỰNG VÀ DV QUẢNG CÁO TÍN ĐẠT PHÁT

 • Đại diện : ÔNG: VÕ ĐÌNH HỒ                      Chức vụ: Giám Đốc
 • Địa chỉ   : 449 Lê Hồng Phong, KP8, Phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 • MST       : 3 7 0 2 4 8 3 2 6 5
 • Tài khoản: 028 100 0466 081 tại NH Vietcombank. PGD. Đại lộ Bình Dương, CN. Bình Dương

Sau khi trao đổi thỏa thuận, hai bên đồng ý ký Hợp đồng giao nhận thi công với các điều khoản sau.

ĐIỀU 1:   TÊN CÔNG TRÌNH, CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHÍNH, GIAO NHẬN THI CÔNG:

 1.Các khái niệm cơ bản về công trình

 • Bên A giao cho Bên B thực hiện thi công lắp đặt các hạng mục theo bảng báo giá đính kèm.
 • Tên công trình :  Showroom MG BUÔN MA THUỘT
 • Địa điểm          :  98 nguyễn chí Thanh, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

 2.Giao nhận thi công:

Bên A đồng ý giao và bên B đồng ý nhận thực hiện trọn công việc: Thi công các hạng mục công việc đã liệt kê trong bảng báo giá đã được bên A phê duyệt.

ĐIỀU 2:  TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN KÝ HỢP ĐỒNG.

     *TRÁCH NHIỆM BÊN A

 1. Bên A cam kết thanh toán cho bên B toàn bộ giá trị thi công theo thời gian và phương thức đã qui định trong hợp đồng cho việc tiến hành xây dựng hoàn thành công trình.
 2. Bên A thực hiện các thủ tục xin phép xây dựng công trình và tính hợp pháp của công trình.

  *TRÁCH NHIỆM BÊN B

1. Bên B là đơn vị chịu trách nhiệm về kỹ thuật thi công lắp đặt.

2. Bên B chịu trách nhiệm hoàn thiện theo toàn bộ danh mục công việc nêu trong bảng báo giá đính kèm.

3. Bên B chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy, biện pháp an toàn lao động, đảm bảo an toàn trật tự giao thông theo đúng qui định của Nhà nước trong suốt quá trình thi công.

4. Trong suốt thời gian thi công, bên B có trách nhiệm bảo vệ môi trường trong và ngoài công trình, đảm bảo an toàn các công trình công cộng và công trường lân cận, tránh gây ô nhiễm, phiền hà cho cộng đồng xung quanh.

5. Bên B chịu trách nhiệm thi công lắp đặt các trang thiết bị đúng tiêu chuẩn về nhãn hiêu, chất liệu, kích thước,… đã ghi trong bảng báo giá do bên A xác nhận. Không tự ý thay đổi, điều chỉnh nhãn hiệu, kết cấu, chất liệu cũng như kích thước so với bảng báo giá. Tất cả những thay đổi phải được bên A phê duyệt bằng văn bản.

6. Đảm bảo thời gian hoàn thành theo đúng thời gian ghi trong hợp đồng.

ĐIỀU 3:  PHƯƠNG THỨC THI CÔNG

 • Bên B chịu trách nhiệm thi công toàn bộ các công việc trong bảng khối lượng dự toán.

ĐIỀU 4:   THỜI GIAN THI CÔNG VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

 1. Thời gian hoàn thành thi công lắp đặt: Bên B sẽ hoàn thành giao hàng và thi công lắp đặt vào ngày     tháng    năm 2021.
 2. Tổng giá trị hợp đồng (đã bao gồm VAT 10% và các chi phí giao hàng lắp đặt) theo bảng báo giá đính kèm là: 433,225,100VND

      (Bốn trăm ba mươi ba triệu hai trăm hai mươi lăm nghìn một trăm).

 1. Mọi phí tổn phát sinh do thay đổi mà không được bên A đồng ý trước thì bên A sẽ không thanh toán.
 2. Trong quá trình thi công nếu có phát sinh các khoản mục ngoài bảng báo giá sẽ được hai bên thỏa thuận, thống nhất đơn giá nhưng tối đa không vượt quá 1% giá trị công trình. Khoản phát sinh sẽ được thanh toán sau khi hoàn tất nghiệm thu.

ĐIỀU 5:    PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.    Hình thức thanh toán:  chuyển khoản.

 1. Phương thức thanh toán:

  - Bên A tạm ứng cho bên B 140,000,000VND giá trị khi ký hợp đồng.

  - Bên A sẽ thanh toán cho Bên B 293,225,100VND sau 7 ngày làm việc kể từ khi Bên B thực hiện xong các công việc trong hợp đồng và được Bên A nghiệm thu, quyết toán và đồng thời bên A nhận được hóa đơn tài chính từ bên B.

ĐIỀU 6:    NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH

 1. Bên A sẽ phụ trách lập và chủ trì ban nghiệm thu cơ sở và chính thức để nghiệm thu công trình.
 2. Bên B cần chuẩn bị khí cụ, nhân lực khi nghiệm thu và bàn giao công trình, đồng thời thông báo cho bên A biết trước 1 tuần khi nghiệm thu.

ĐIỀU 7: CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO HỢP ĐỒNG:

Các tài liệu sau đây được coi là một phần không tách rời của hợp đồng này:

 1. Bảng báo giá đã được bên A phê duyệt.
 2. Bảng kê chủng loại vật tư cơ bản đã được bên A duyệt.

ĐIỀU 8:   ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1.  Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản nêu trên, không bên nào được tự ý làm trái hoặc thay đổi nội dung trong hợp đồng này. Những bổ sung, điều chỉnh hợp đồng khi cần thiết phải được sự đồng ý của cả hai bên bằng biên bản bổ sung.

2. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu xảy ra bất đồng, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc giải quyết. Nếu không giải quyết được thì đề nghị Toà Án Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh phân xử, mọi phán quyết của tòa án là quyết định cuối cùng.

3. Bên nào vi phạm hợp đồng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hợp đồng này được lập thành 02 bộ, mỗi bên giữ 01 bộ có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

      BÊN A                                                                                        BÊN B

CHỦ ĐẦU TƯ                                                                      ĐƠN VỊ THI CÔNG

KHÁCH HÀNG CỦA TÍN ĐẠT PHÁT