CÔNG TY TNHH XD QUẢNG CÁO TÍN ĐẠT PHÁT     -      Hotline: 0915 431 232    -     Email: quangcaotindat@gmail.com     -    Website: quangcaotindat.com

BẢNG HIỆU NỀN TÔN SÓNG

BẢNG HIỆU NỀN TÔN SÓNG

Bảng hiệu tôn sóng là loại bảng hiệu lấy tôn sóng làm nền bảng hiệu. Thông thường là tôn phẳng và tôn. Tôn phẳng Tôn được sử dụng nhiều nhất để làm bảng hiệu tôn. Quý khách hàng sẽ dễ dàng dán hình ảnh, chữ nổi, đề can màu lên bề mặt bảng tôn.

KHÁCH HÀNG CỦA TÍN ĐẠT PHÁT